ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Онлайн курс: "MS PowerPoint",
ISBN 978-954-2919-14-8

Част първа - въведение, работа с текст
01 Екран на програмата, файлови разширения, създаване и съхраняване на файл
02 Добавяне, изтриване и дублиране на слайдове, Layouts
03 Views - управление на изгледите
04 Текст - част първа. Добавяне на текст, контейнери за текст, текстова кутия, избор на текст за форматиране
04 Текст - част втора. Форматиране на текст - цветове, специални форматирания, похвати за форматиране в MS PowerPoint
05 Форматиране на абзаци
Част втора - работа с графични обекти
06 Обекти AutoShapes - основни свойства
07 Форматиране на AutoShapes със запълване, контур и ефекти
08 Отношения между обектите върху слайда, Selection Pane
09 Ръчно изчертани графики, групиране на обекти
10 Добавяне и редактиране на снимки
11 WordArt, Icons, 3D-Models
Част трета - съставни обекти
12 Tables
13 Insert Object
14 SmartArt
15 Charts
Част четвърта - цялостно форматиране
16 Header - Footer
17 Links, Actions, Zoom
18 Design за всички слайдове
19 Transitions за анимиране на влизането на слайда
Част пета - анимиране, мултимедия
20 Анимация
21 Анимиране с тригер, анимиране на съставни обекти
22 Запис на презентацията в други файлови формати
23 Добавяне на видео и звук
24 Добри практики при създаване на презентация
Част шеста - новото във Microsoft 365
25 Morph и неговите приложения
26 Навигация по време на презентиране, Zoom
Част седма - шаблони
27 Slide Master за създаване на тема и шаблон
Table format
Create shema
Organization chart