ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Vlookup при дублиращи се данни

Vlookup може да ни създаде проблеми, като не намери очаквания от нас резултат. Една от причинте е показана тук. Тя е свързана с наличието на няколко еднакви стойности в първата колона от таблицата за търсене. Преди да използваме Vlookup е добре да сме сигурни, че нашите данни нямат такова повторение!