ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Power Query - директно зареждане на данни от базата

Подготовка на данни за анализ на дейността

Една от най-търсените дейности с MS Excel е свързана с използването на данни от фирмената база с цел да се направи анализ на дейността.

Подготовката на данните за анализи отнема много време и изисква:

  1. Извличане на данни от няколко таблици;
  2. Използване на Vlookup за свързване на данните;
  3. Добавяне на колони и формули;
  4. Създаване на Pivot Table
  5. Повторение на горните действия за всеки нов период

Power Query има следните предимства при подготовката на данните за анализ:

  1. Бързо извлича данните от базата;
  2. Отчита релационните връзки между таблиците и не ползваме Vlookup;
  3. Добавяне на колони и формули се прави еднократно;
  4. Обобщава данните чрез филтриране и групиране и няма нужда от Pivot Table;
  5. Не се налага повторение за нов период, а само опресняване, Refresh на заявката.

Видеото показва как протичат тези действия с използване на Power Query и директна връзка с база данни.

Свалете базата и пробвайте!