ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Статистика с MS Excel - урок 01

Специалистите, които се занимават със статистика и решават сложни задачи, обикновено ползват SPSS или други специализирани приложения. Но в статистиката има задачи, които са достъпни до всички потребители, изискват сравнително малко изчисления, но дават важни резултати, които са от значение за бизнеса. Има задачи, свързани с малки извадки, които се отнасят до медицина, фармация, обслужване на клиенти, оценка на качеството и анализи на технологични процеси, които касаят пряко специалистите от тези области и които те трябва да решат сами. Това определено е трудна задача за тях и те решават проблема, като ползват таблици и ръководства в стил "стъпка по стъпка".

MS Excel разполага с достатъчно мощни средства, за решаването на подобни "малки" задачи. Представеният тук курс се отнася за тях. В първия урок от този курс, се разглеждат прости екселски функции, които всъщност са статистически и се отнасят до основни параметри за статистически оценки.