ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Броене на уникални стойности в поле на Pivot Table

Когато свалим поле от Pivot Table в полето Values и поискаме функция Count ще изброим редовете в това поле, но не и уникалните стойности.

Ако искаме да получим уникалните стойности, можем да използваме функцията Distinc Count, но трябва да бъдат изпълнени две условия:

  1. При създаването на Pivot Table сме указали, че искаме да добавим таблицата към Data Model
  2. Необходим ни е MS Excel 2013 или по-висока версия.

Data Model е нов инструмент в MS Excel, който позволява да работим със списъците от данни все едно са таблици от база данни.

Този инструмент ни позволява да ползваме един нов вариант на Pivot Table - Power Pivot.

С Power Pivot пък можем да задаваме релации между два списъка (две таблици) от данни и да правим Pivot Table на практика с повече от една област.

Като пример: с този инструмент можем да преброим колко са уникалните ни клиенти в дадена спрвка, колко са договорите, по които имаме плащане, колко са дистрибуторите, допринесли за продажбите в даден период.

Distinct е служебна дума от езика за работа с релационни бази данни SQL.

Тя е свързана с извличане на уникални стойности от дадено поле.

Copyright © Евгения Христова 2008 - 2022, София