ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Учебен план за онлайн курс: "Анализи с MS Excel"

01 Formula Auditing
Наблюдение на формулите и откриване на грешки, Circular reference - видео плюс задачи
02 Date and Time
Функции за дата и час - видео плюс задачи
03 Logical Function
В тази група от видеа са представени често използвани логически функции. В началото са изяснени правилата за писане на логически условия, които повечето потребители пропускат. Всички видеа са правени върху един файл, свалете го и гледайте всяко от видеата, като опитвате работата на интерфейса.
Logical 1 - видео плюс задачи
Logical 3 - видео плюс задачи
Logical 3 - видео плюс задачи
04 Lookup and Reference
В тази група функции се разглежда популярната Vlookup с нейните предимства и недостатъци. Представено е и алтернативното използване на MATCH & INDEX. Свалете файла и гледайте видеата. Опитайте да повторите действията с интерфейса.
Lookup and Reference - presentation
Match, Lookup, Index в задачи за IF с много условия - видео плюс задачи
Vlookup 1 - видео плюс задачи
Vlookup 2 - видео плюс задачи
05 List of Data
Тази част от курса е най-обемната. Тя съдържа популряни похвати за обработка на данни, които обикновено са извлечени от база данни. Ако смятате че познавате нещата със сортиране, филтриране и междинни суми, може да ги пропуснете.
Сортиране - видео плюс задачи
Филтриране - видео плюс задачи
Subtotal - видео плюс задачи
Pivot Table - въведение - видео
Pivot Table -Design, value Field Settings- видео плюс задачи
Pivot Table - изчисляеми полета - видео плюс задачи
Pivot Table - Chart, Slicer - видео плюс задачи
Pivot Table - релационно свързани таблици - видео плюс задачи
Pivot Table -две таблици със процедура от стара версия на MS Office - видео
Pivot Table - кои записи са дублирани - видео плюс задачи
06 Consolidate
Кратка тема за обединяване на данни, записани в подобни листи.
Consolidate - видео плюс задачи
Consolidate - Presentation
07 Charts
Диаграми. За тях подробностите са много, целта е да сглобяваме основните неща и на края да търсим настройките на някои подробности.
Диаграми - част първа - видео плюс задачи
Диаграми - част втора - видео плюс задачи
Диаграми - част трета - видео плюс задачи
Charts - Presentation
08 Math
Някои функции за работа с детерминанти и матрици от групата Math.
Математически функции - видео плюс задачи
09 What-If Analysis - Scenario, Table, Goal Seek
Средства за анализ на данни - записване на готови варианти, вариране на две променливи - Table, намиране на аргумента по дадена стойност на функцията
What-If - текст
Scenario - видео плюс задачи
Table, Goal Seek - видео плюс задачи
Scenario, Table, Goal Seek - файл
Conditional Formatting - видео плюс задачи
Format As Table - видео плюс задачи
11 Solver
Транспортна задача, задача за подбор на персонал, продуктов микс и нелинейна задача за Нелсън-Сийгел-Свенсон. Break Even Point пресмятаме също със Solver
Slver 1 - видео
Solver 2 - видео
Solver 3 - видео
Solver Files
12 Statistical Functions
Тренд и други функции - файл
Trend функция, тренд-линия, наклон, стандартна грешка - видео плюс задачи
Популярни статистически функции - файл
Популярни статистически функции - текст
Популярни статистически функции - видео плюс задачи
Графика на функцията на нормалното разпределение - файл
Графика на функцията на нормалното разпределение - текст
Графика на функцията на нормалното разпределение в пример за брой поръчки на ден - видео плюс задачи
Хистограма и описателна статистика - файл
Хистограма и описателна статистика - текст
Хистограма и описателна статистика с Data Analysis - видео
Функции за нормалното разпределение - файл
Функции за нормалното разпределение - текст
Функции за нормалното разпределение в MS Excel - видео
Биномно разпределение - файл
Биномно разпределение - текст
Биномно разпределение - видео плюс задачи
Поасоново разпределение - файл
Поасоново разпределение - текст
Поасоново разпределение - видео плюс задачи
10 Monte Carlo
Монте Карло метод е числен метод, който събира статистически данни от много случайни начални стойности на една задача и нейния резултат. След което се прави статистически анализ на резултата и съответните изводи. След като познаваме описателната статистика и хистограма, можем да опишем резултатите от една подобна задача с тях.
Монте Карло метод - видео плюс задачи
14 Tab Developer - Form Controls
Контролите от Form Controls позволяват по-лесно въвеждане на данни
Tab Developer - Form Controls - видео плюс задачи
15 Power Tools - Въведение
Защо има нужда от Power Query, Power View, Power Pivot и десктоп приложението Power BI. В кои версии на Ексел и как може- да се ползват? - видео
16 Power Query - Append, Group и Merge
Power Query импорт на данни, екран, типове данни, действия с редове и колони. Power Query - Merge и заявките от типа Join. Как да използваме вместо Vlookup - видео
Заявка с Group. Сравнение със SumIf, CountIf, Subtotals и Pivot Table - видео
Append заявки. Задачи с Append, Group и Merge заявки
Power Query – подготовка на данните с unpivot и fill. Смяна на типа на данните, уникални стойности, функционалност text to columns. - видео плюс задачи
17 Power Pivot
Power Pivot – екран, операции с данните. Типове релационни връзки.
DAX, Measure –използване на функции RELATED и SUMX за таблица, която е от страната “many”
Релационни връзки между таблиците. Power Pivot и DAX – използване на RELATEDTABLE и SUMX за таблицата, която е “one”.
Power Pivot – релации при повече от един първичен ключ в данните – функция CONCATENATE.
Задачи с данни от Excel– файлове, Access- база данни, учебни данни от web страница.
18 Power BI - стартиране, изгледи, използване на функционалността за Pivot, Query и View - Видео плюс задачи
19 Финансови функции - PV, FV, PMT, IPMT, PPMT, RATE, NPER, PRICE - 4 видеа плюс задачи
20 Финансови функции за управление на проекти - NPV, XNPV, IRR, XIRR - 2 видеа плюс задачи
Анализ на чувствителността
Нормално разпределение, хистограма
Оптимален продуктов микс
Цена в зависимост от количеството