ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Стари издания

SQL и MS Access - теория и практика

SQL и MS Access - теория и практика


Цена за сваляне 15 лв

Още...

Пакетът съдържа flash филми със звук, файлове за упражнения и брошура за разпечатване на следните теми:

 • SQL VIEW
 • CREATE TABLE
 • CREATE TABLE - РЕЗУЛТАТЪТ
 • ИМЕНА НА ПОЛЕТА И ТАБЛИЦИ
 • ТЕКСТОВО ПОЛЕ ПО ДРУГ НАЧИН
 • ПОЛЕТА ОТ ТИПА ДЪЛЪГ ТЕКСТ И ЧИСЛО
 • MEMO ПО ДРУГ НАЧИН
 • ЦЕЛИ ЧИСЛА ПО ДРУГ НАЧИН
 • РЕАЛНИ ЧИСЛА ПО ДРУГ НАЧИН
 • ПОЛЕ ЗА ДАТА И ЧАС
 • ПОЛЕТА ОТ ТИПА AUTONUMBER
 • ПОЛЕТА ОТ ТИПА ДА/НЕ
 • DROP TABLE
 • ИНДЕКСИ И РЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИНДЕКСИРАНО ПОЛЕ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИНДЕКСИРАНО ПОЛЕ – ПЪРВИЧЕН КЛЮЧ
 • ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИНДЕКСИТЕ
 • ОЩЕ ПРИМЕРИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИНДЕКСИРАНО ПОЛЕ – ВЪНШЕН КЛЮЧ
 • ПОДГОТОВКА ЗА ДОБАВЯНЕ НА ДАННИ В ТАБЛИЦА
 • ДОБАВЯНЕ НА ДАННИ В ТАБЛИЦА
 • ИМПОРТ И ЕКСПОРТ ОТ ТЕКСТОВ ФАЙЛ
 • SELECT
 • SELECT НА УКАЗАНИ ПОЛЕТА
 • SELECT ПРИ УСЛОВИЕ WHERE
 • СЛОЖНО УСЛОВИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ДАТА
 • УСЛОВИЯ СЪС СИМВОЛНИ НИЗОВЕ
 • СОРТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
 • ГРУПИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
 • ИЗТРИВАНЕ НА ЗАПИС ОТ ТАБЛИЦА
 • ПРОМЯНА НА БРОЯ НА КОЛОНИТЕ
 • ИЗТРИВАНЕ НА КОЛОНА
 • УНИКАЛНО СБОРНО ПОЛЕ
 • ИЗТРИВАНЕ НА ИНДЕКС
 • JOIN И СВЪРЗВАНЕ НА ЗАПИСИ
 • INNER JOIN
 • LEFT JOIN
 • RIGHT JOIN
 • UNION
 • ЕДИНСТВЕНОСТ (УНИКАЛНОСТ)
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА БАЗАТА ДАННИ PRODUCT
 • ПОСЛЕДНИЯТ ДОСТАВЕН ПРОДУКТ
 • ТАБЛИЦА ЗА НОВАТА СРЕДНО-ПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА И НОВОТО КОЛИЧЕСТВО
 • ОБНОВЯВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ПРОДУКТИТЕ
 • ФОРМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ПРОДУКТИ
 • SWITCHBOARD
 • БУТОН ЗА МАКРОСА
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДА
 • ЗАЯВКА ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ПРОДУКТИ
 • ФОРМА ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ПРОДУКТИ
 • ПРЕДОДВРАТЯВАНЕ НА ИЗПИСВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛЕН ОСТАТЪК
 • ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МАКРОСА ЗА ОТКАЗ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА РАЗХОД ПРИ НЕПОДХОДЯЩА СТОЙНОСТ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА, СЪДЪРЖАЩА ПОСЛЕДНАТА ВЪВЕДЕНА СТОЙНОСТ, АКО ТЯ НЕ ВОДИ ДО ОТРИЦАТЕЛНИ НАЛИЧНОСТИ.
 • СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОСТАТЪКА В ТАБЛИЦАТА НА ПРОДУКТИТЕ И СТОЙНОСТТА НА ИЗПИСАНИТЕ ПРОДУКТИ В ТАБЛИЦАТА ЗА РАЗХОДИТЕ
 • ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЗАЯВКИТЕ QUERY1 И QUERY2
 • ЪПДЕЙТ НА ТАБЛИЦАТА С ПРОДУКТИТЕ
 • ЪПДЕЙТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РАЗХОДИТЕ
 • МАКРОС ЗА ЗАЯВКИТЕ ПО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
 • ПОСТАВЯНЕ НА БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ НА МАКРОКОМАНДАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
 • КАК РАБОТИ НОВАТА ФОРМА ЗА ИЗПИСВАНЕ НА СТОКИ
 • ПОДГОТОВКА ЗА ПРИМЕР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАКРО
 • СЪЗДАВАНЕ НА МАКРО – ГРУПА ОТ ДРУГИ МАКРОСИ
 • ЗАДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ
 • ПОСТАВЯНЕ НА БУТОН, КОЙТО ДА СТАРТИРА МАКРОС
 • ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МАКРОСА
 • ПРЕВРЪЩАНЕТО НА МАКРОС В КОД НА VBA
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПИ ОТ СТОКИ
 • ФОРМА ЗА ПРИХОДИТЕ – ГЕНЕРИРАНЕ С ПАДАЩ СПИСЪК ЗА КАТЕГОРИЯ
 • НАСТРОЙКА НА ПАДАЩИЯ СПИСЪК ЗА КАТЕГОРИИТЕ
 • СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЛЕТО С ПОРЪЧКИТЕ
 • КОРЕКЦИЯ НА КОДА
 • СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОДУКТА ПРИ ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА REQUERY
 • ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
 • МАКРО ЗА СТАРТИРАНЕ НА SQL КОД
 • TRANSFORM ЗА CROSS TAB QUERY
 • ЙЕРАРХИЯ НА ОБЕКТИТЕ В ACCESS
 • ДОБАВЯНЕ НА ДАННИ ЧРЕЗ КОД НА VISUAL BASIC
 • КОД НА VB – ПРОМЕНЛИВИ ЗА БАЗА ДАННИ И RECORDSET
 • КОД НА VB – OPENRECORDSET
 • КОД НА VB – WITH … END WITH
 • КАК РАБОТИ ДОБАВЯНЕТО НА ЗАПИС
 • DEBUG.PRINT И ОБХОЖДАНЕ НА ЗАПИСИТЕ
 • .BOOKMARK = .LASTMODIFIED ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ЗАПИС
 • ЗАДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ КОНТРОЛА ВЪВ ФОРМА

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Word, и браузер, поддържащ Flash.

MS Excel за начинаещи

MS Excel за начинаещи


Цена за сваляне 10 лв

Още...

Видеокурс, подходящ за начинаещи потребители и версия по-стара от 2007. Пакетът съдържа flash филми със звук и файлове за упражнения на следните теми:

 • Елементи на екрана
 • Съдържание на клетките
 • Формули с адреси
 • Добавяне на редове и колони
 • Копиране на формули
 • Избиране и изтриване
 • Избиране, копиране, сумиране
 • Рамки около клетките
 • Запълване на клетките с цвят и щриховка
 • Форматиране на буквите
 • Форматиране на числата
 • Подравняване на текстовете в клетките
 • Автоматично форматиране, форматиране в зависимост от условие
 • Format – Cells - Protection
 • Форматиране на колони, редове и листи
 • Прости задачи
 • Добавяне, изтриване и показване на коментари
 • Изтриване на редове, колони, клетки и листи
 • Edit Paste Special
 • Абсолютни адреси
 • Запълване с формули и стойности
 • Задача за запълване
 • Оразмеряване на хартията
 • Редактиране на страницата и на постоянните заглавия
 • Област за разпечатване
 • Window
 • View
 • Chart
 • Insert Name
 • Поставяне на парола

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Excel, и браузер, поддържащ Flash.

Текстообработка с MS Word

Текстообработка с MS Word


Цена за сваляне 5 лв

Още...

Видеокурс, подходящ за начинаещи потребители и версия по-стара от 2007. Пакетът съдържа flash филми със звук и файлове за упражнения на следните теми:

 • Екранът на MS Word
 • Въвеждане на символи
 • Съхраняване на файла
 • Правила за въвеждане на текст
 • Избиране на текст
 • Грешки при избиране на текст
 • Команда View
 • Page Setup Print Preview
 • Format Font – редактиране на буквите
 • Оформление на табелата
 • Служебно писмо, страница и букви
 • Степени и индекси
 • Format Paragraph Alignment
 • Format Paragraph Indentation
 • Format Paragraph Indentation – дублиращи бутони
 • Spacing – разстояние между редовете
 • Най-използвани форматирания
 • Bullets and Numbering
 • Format Tabs
 • Format Tabs през рулера
 • Format Borders And Shading
 • Format Borders And Shading за абзатци и символи
 • Format Columns, пренасяне
 • Drop Cap, Change Case
 • Упражнения
 • Table – основни команди
 • Table и табулатора
 • Table оразмеряване
 • Table – оразмеряване на рамки и клетки
 • Упражнения с таблици
 • Още упражнения с таблици
 • Table – Merge и Split
 • Table – Draw Table
 • Сортиране и изчисления
 • Customize
 • Style – стилово форматиране
 • Прекъсване за нова страница
 • Insert Symbol
 • Window
 • View - Header and Footer

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Word, и браузер, поддържащ Flash.