ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Web Design

Web Design за начинаещи - второ преработено издание, за сваляне

Web Design за начинаещи - второ преработено издание, за сваляне

ISBN 978-954-2919-11-7


Цена за сваляне 20 лв

Още...

 1. Въведение – код на празна страница, файлово разширение, текстов редактор Notepad++, понятие за енкодинг на текста, браузери.
 2. HTML5 - Добавяне на заглавия, абзаци
 3. HTML5 - Добавяне файл с изображение, път до файла
 4. HTML5 - Добавяне на линкове между страниците, структура на малък сайт
 5. HTML5 - Още тагове - прилики и различия
 6. HTML5 - Откриване на грешки, валидиране на кода
 7. HTML5 - Тагове за списъци
 8. HTML5 - Тагове за таблици
 9. HTML5 - Семантични елементи
 10. HTML5 - Тагове за форми
 11. Основни понятия от стилизирането на страници със CSS
 12. CSS - Селектори
 13. CSS - Цветовете
 14. CSS - Буквите
 15. CSS - Текстът
 16. CSS - Box Model
 17. CSS - Display
 18. CSS - Position
 19. CSS - Float
 20. CSS - Pseudo Classes
 21. CSS - Border
 22. CSS - Horizontal Menu
 23. CSS - Verical Menu
 24. CSS - Responsive Design
 25. CSS - Overflow & iframe
 26. CSS - Background
Web програмиране за начинаещи

Web програмиране за начинаещи

ISBN 978-954-2919-04-9


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Настоящият курс съдържа теми, свързани с основни похвати при създаване на сайт с PHP. Използвани са Open Source и Free програми, разпространявани под GPL лиценз или други подобни лизензи, които допускат свободно използване и за лични, и за комерсиални цели. Курсът е предвиден за потребители без познания по програмиране. Като краен резултата с такъв един курс бихте могли да създадете собствен малък фирмен сайт с проста темплейтна система и форми за поръчки. Освен тази цел, с такъв един курс можете да обогатите своята обща култура и да се подготвите за следващи по-значими стъпки в областта на програмирането

 • Първи урок Инсталиране на XAMPP и NetBeans
 • Втори урок Кавички, апостроф и първи променливи
 • Трети урок Именуване на променливи, числа и текст, коментари
 • Четвърти урок Добавяне на текст от един файл в друг с include
 • Пети урок Документация на езика от php.net Пътища на вмъкнати файлове, include и require
 • Шести урок Добавяне на html сайт към нов php проект
 • Седми урок Превръщане на статичния html сайт в сайт с php
 • Упражнение към седми урок с друг пример за сайт
 • Осми урок Масиви - инициализиране и проверка на съдържанието
 • Девети урок Дължина на масив, многомерни масиви - инициализиране и достъп до елементите
 • Десети урок Добавяне и премахване на елемент на масив
 • Единадесети урок Контролни структури - if
 • Допълнение - логически оператори
 • Дванадесети урок Контролни структури - while приложен за обхождане на масив
 • Тринадесети урок Контролни структури - for и обхождане на едномерен и многомерен масив
 • Четиринадесети урок Обхождане на масив с foreach
 • Петнадесети урок Бързи html таблици с MS Excel
 • Шестнадесети урок Списък от файлове - снимки, визуализиране
 • Седемнадесети урок Подготовка на снимките за галерията
 • Осемнадесети урок Използване на get за показване на определена снимка
 • Деветнадесети урок Изграждане на галерията - част първа
 • Двадесети урок - Галерия - част втора
 • Двадесет и първи урок - Сайт с get предаване на променливи
 • Двадесет и втори урок - HTML форма и взаимодействие с PHP файл
 • Двадесет и трети урок - поле за парола, радио бутони
 • Двадесет и четвърти урок - контроли за падащ списък, кутия за отметки, етикет и рамка
 • Двадесет и пети урок - размери на текстова кутия и текстова област
 • Двадесет и шести урок Форма за контакт и форма за поръчка - задачи и проблеми
 • Двадесет и седми урок Функция, създадена от потребителя
 • Двадесет и осми урок - Използваме функцията mail
 • Двадесет и девети урок - Потребителска функция за обработка на текстови полета
 • Тридесети урок - Възможност за корекция на поръчката
 • Тридесет и първи урок - Стойности по подразбиране за html контроли
 • Тридесет и втори урок - Изпращане на поправената поръчка по имейл
 • Тридесет и трети урок - Операции с файлове
 • Тридесет и четвърти урок - използване на сесии
 • Тридесет и пети урок - Съобщение от клиента със сесия