ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Презентации

Видео курс за работа с MS PowerPoint 2010

Видео курс за работа с MS PowerPoint 2010

ISBN 978-954-2919-06-3


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Съдържание на курса

 • 1. Екран, тип на файла
 • 2. Изгледи в MS PowerPoint 2010
 • 3. Слайдове - добавяне, layouts
 • 4 Font, Paragraph
 • 5. Текстовата кутия като графичен обект
 • 6. Обща команда - Format Shape
 • 7. Format Auto Shapes
 • 8. Създаване на схема
 • 9. Схеми с групиране
 • 10. Smart Art
 • 11. Картинки, снимки
 • 12. Chart - Pie, Column
 • 13. Chart - Line, Bar
 • 14. Таблици
 • 15. Фото албум, Word Art
 • 16. Форматиране на слайда
 • 17. Анимиране на слайда, настройки за цялото шоу
 • 18. Анимиране на обекти върху слайдовете
 • 19. Видео клип в слайда
 • 20. Звуков клип към презентацията
 • 21. Навигация
 • 22. Slide Master
 • 23. Съхраняване в различни файлови формати
 • 24. Секции и Custom Show
 • 25. Други режими Master, Review, Options
Видеоуроци за създаване на презентации

Видеоуроци за създаване на презентации

ISBN 978-954-92271-5-4


Цена за сваляне 10 лв

Още...

Курс за PowerPoint 2000, PowerPoint 2007, OpenOffice.org Impress

Как се работи с програмите за създаване на презентации? Защо не се налага да изучаваме всички версии? Какви са особеностите на интерфейсите, с какво си приличат и по какво се различават? Как да създадем добра презентация, с която да постигнем максимален ефект? По тези въпроси ще гледате уроци в този курс. Не предлагамае зазубряне на команди и записки "стъпка по стъпка", а разбиране за това, какъв е обектът и на какви основни принципи се базира неговата обработка, като всичко се вижда и чува за няколко минути, без да се налага да четете дълги страници текст!

 1. Въведение
 2. Изгледи в PowerPoint 2007
 3. Презентация по шаблон в PowerPoint 2007
 4. Добавяне на текстова кутия, WordArt и постоянно заглавие в PowerPoint 2007
 5. Добавяне на дата, номер на слайда, таблица, екселски лист върху слайда в PowerPoint 2007
 6. Picture, ClipArt, AutoShape, SmartArt в PowerPoint 2007
 7. Добавяне на Chart, диаграма в PowerPoint 2007
 8. Форматиране и анимиране на слайда в PowerPoint 2007
 9. Екран на PowerPoint 2000
 10. Нова презентация и работа със слайдовете в PowerPoint 2000
 11. Добавяне и редакитране на снимка и AutoShapes в PowerPoint 2000
 12. Редактиране на WordArt в PowerPoint 2000
 13. Добавяне на таблица, форматиране на слайда в PowerPoint 2000
 14. Схеми и диаграми, Slide Transition в PowerPoint 2000
 15. Екран и изгледи в OpenOffice.org Impress
 16. Добавяне на обекти в слайда в OpenOffice.org Impress
 17. "Оптималното" съдържание на компютърната презентация в примери от Интернет
 18. Анимиране на текст и графичен обект в PowerPoint 2007
 19. Анимиране на Chart и SmartArt в PowerPoint 2007
 20. Автоматично преминаване от слайд в слад при PowerPoint 2007
 21. Навигационни бутони, използване на Slide Master в PowerPoint 2007
 22. Варианти за интерактивна презентация в PowerPoint 2007
 23. Анимиране на слайдове и обекти и навигация при OpenOffice.org Impress
 24. Анимиране на обекти, слайдове и добавяне на музика в PowerPoint 2000
 25. Навигационни бутони, Master View и запис като шоу в PowerPoint 2000
 26. Пакетиране на презентацията в PowerPoint 2000
 27. Добавяне на музика и пакетиране при PowerPoint 2007
 28. Управление на шоуто, поставяне на парола, финализиране при PowerPoint 2007
Презентации с MS PowerPoint

Презентации с MS PowerPoint


Цена за сваляне 5 лв

Още...

Видеокурс, подходящ за начинаещи потребители и версия по-стара от 2007. Пакетът съдържа flash филми със звук и файлове за упражнения на следните теми:

 • Въведение
 • Екран, добавяне и изтриване на слайд
 • Слайд с изображение
 • Слайд с AutoShape
 • AutoShape - Fill
 • AutoShape – 2D
 • AutoShape – Line
 • AutoShape – 3D
 • Text Box
 • WordArt
 • Добавяне на филм
 • Добавяне на диаграма
 • Добавяне на таблица
 • Добавяне на обект
 • Форматиране на слайда
 • Master
 • Команда View
 • Движение на слайдовете
 • Навигационни бутони
 • Custom animation
 • Корекции, запис на времената
 • Анимиране на диаграми
 • Запис като шоу - pps
 • Нова презентация с шаблон или съветник
 • Save As, Pack and Go
 • Екран в последните версии
 • Форматиране на слайдове
 • Insert Diagram
 • Анимиране
 • Заключение

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS PowerPoint, и браузер, поддържащ Flash.