ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Текстообработка

Видеокурс за работа с MS Word 2010

Видеокурс за работа с MS Word 2010

ISBN 978-954-2919-07-0


Цена за сваляне 15 лв

Още...

Курсът започва с теми, подходящи за начинаещи потребители, които за пръв път се запознават с текстообработка. Към всеки урок има текст, а повечето уроци имат и примерни файлове. След запознаване с основните положения, следват и по-сложни теми, които ще бъдат интересени и на опитни потребители. Темите са свързани с обработката на текстови документи в офиса - документи свързани с договори, оферти, реклами, общо административни документи по БДС. Много от темите касаят работата в екип, разглежда се създаването на големи документи със съдържание, заглавия и подзаглавия, графични обекти, акцентира се върху използването на секции и стилове - нещо, което не е много популярно в България, но за това пък е ефективно и има отношение към разбирането на работата с програмата. Засегнати са много практически задачи, свързани с таблици, със свойства на документа, защита на информацията, писмо до много получетали. Всички теми са с примери от реалния живот.

 • 1. File - създаване, съхраняване, отваряне, файлово разширение
 • 2. Изгледи - views
 • 3. Правила за въвеждане на текст
 • 4. Движение по текста, избиране на текст
 • 5. Page Setup - настройки за хартията
 • 6. Page Setup - бутони за управление, огледални полета, текст в няколко колони, изисквания на БДС за общоадминистративни документи, свързани с хартията и полетата около текста
 • Упражнение върху правилата за писане на текст и Page Setup
 • 7. Прекъсване за страница и за секция
 • 8. Форматиране на букви - Font
 • 9. Специални форматирания на буквите
 • 10. Шрифт по подразбиране, текстови ефекти, упражнения за командата Font
 • 12. Групи команди при форматиране на абзаци
 • 13. Форматиране на абзаци за общо административни документи
 • 14. Форматиране на абзаци с бутони
 • 15. Използване на табулатор
 • 16. Форматиране на списъци, форматиране с рамка и фон
 • 17. Средства и похвати за бързо форматиране с примери от практиката
 • 18. Вграждане на графичен обект в текста
 • 19. Въведение в таблиците
 • 20. Таблици за подреждане на текстове, сумиране
 • 21. Обединяване, разделяне, подравняване, полета
 • 22. Форматиране на CV, анкетна карта, рекламно каре
 • 23. Визитка, вграждане на таблица в текст
 • 24. Използване на клипборда, номериране на страниците
 • 25. Quick Parts - Auto Text и свойства на документа
 • 26. Level и Heading за струкуриране на документа
 • 27. Форматиране със стилове
 • 28. Добавяне на номера на страници, графики, бележки под черта, съдържание
 • 29. Добавяне на Shapes, SmartArt, Chart в документа, други файлови формати
 • 30. Писмо до много получатели, работа с пликове и етикети
 • 31. Настройки на Ribbon и Quick Access Toolbar
 • 32. Добавяне на контроли за попълване на данни
 • 33. Проследяване на промените, сравняване на документи, помощ
Текстообработка с MS Word 2007

Текстообработка с MS Word 2007

ISBN 978-954=92271-7-8


Цена за сваляне 15 лв

Още...

Пакетът съдържа wmv филми със звук и файлове за упражнения на следните теми:

 1. Елементи на екрана на MS Word 2007
 2. Въвеждане на текст с MS Word 2007
 3. Изгледи в MS Word 2007
 4. Елементи на текста. Маркиране с клавиатура и мишка
 5. Оразмеряване на хартията
 6. Форматиране на буквите
 7. Форматиране като степен и като индекс, форматиране на буквите в общо административен документ
 8. Форматиране на абзаци - подравняване, ляв и десен отстъп
 9. Форматиране на абзаци - отстъп на първия ред, междуредия, оформление на класически текст и служебно писмо
 10. Форматиране на абзаци с бутони и инструменти от рулера
 11. Форматиране на заповед и служебна бележка
 12. Форматиране на договор, използване на табулатора за подреждане на подписи и за отстъпи
 13. Управление на табулатора - подравнени списъци и ценоразпис
 14. Номерирани списъци и списъци с точки
 15. Поставяне на рамка и фон на абзац или част от абзац
 16. Специални случаи на рамки, рамка на страницата
 17. Създаване на таблица, особености, приложение за адресите на служебно писмо
 18. Подписи под договор, ширини на колони, височини на редове
 19. Още начини за създаване и форматиране на таблици
 20. Форматиране на CV, анкетна карта и таблица на няколко страници
 21. Обединяване и разделяне на таблици и клетки, посока на текста, формули
 22. Вграждане на изображение, Picture в текста
 23. Добавяне на Auto Shape и Clip Art
 24. Групиране на обекти, добавяне на снимка в CV
 25. Smart Art и Word Art - форматиране
 26. Table Properties, конвертиране таблица - текст
 27. Копиране на форматиране, текст в две колони, полезни клавишни комбинации
 28. Стилови формати - вградени и създадени от потребителя
 29. Добавяне на Chart и Text Box
 30. Добавяне и форматиране на Header и Footer
 31. Бележки под черта, коментари, специални символи, математически формули
 32. Писмо до много получатели
 33. Сравняване на две версии на документ
 34. Защита на документа

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows Media Player и MS Word 2007.

Текстообработка с различни програми - 2 CD

Текстообработка с различни програми - 2 CD

ISBN 978-954-92271-4-7


Цена за сваляне 15 лв

Още...

Как се работи с различни текстообработващи програми? Има ли общи похвати, за да не се налага да изучаваме всички версии? Доколко един интрефейс за текстообработка е интуитивен и с какво ни подвежда? Как да редактираме обичайните - писмо, заповед, договор, оферта? На тези въпроси е потърсен отговор тук. Не предлагамае зазубряне на команди и записки "стъпка по стъпка", а разбиране за това, какъв е обектът и на какви основни принципи се базира неговата обработка, като всичко се вижда и чува за няколко минути, без да се налага да четете дълги страници текст!

Част първа - съдържание

 • Въведенеие
  • Текстообработващи програми
  • Типове файлове, съхраняване
  • Правила за въвеждане на текст
 • Основен екран
  • Екран на версия 2000
  • OpenOffice Writer - екрани и изглед
  • Изгледи във версия 2007
 • Форматиране на страниците
  • Page Setup - MS Word 2007
  • Оразмеряване на хартията в Writer
 • Форматиране на буквите
  • Форматиране на букви - MS Word 2007
  • Superscript, subscript, форматиране на букви в Writer
  • Обобщение на най-важното от форматиране на страницата и буквите
 • Форматиране на абзатците
  • Форматиране на абзатци
  • Форматиране на абзатци в Writer
 • Популярни задачи по текстообработка - писмо, заповед, договор
  • Редактиране на служебно писмо с Writer и MS Word 2007
  • Редактиране на заповед и служебна бележка с Writer и MS Word 2007
  • Редактиране на договор с Writer и MS Word 2007
  • Редактиране на служебно писмо и договор с Wordpad
  • Редактиране на служебно писмо, заповед и договор с Word 2000
  • Редактиране на списъци с Word 2000
 • Рамка и фон около текста
  • Рамка и фон около текста с Word
  • Рамка и фон около текста с Writer
 • Табулатор
  • Настройка на табулатора, изработване на меню с Word
  • Настройка на табулатора в Writer
 • Таблици
  • Създаване на таблици в MS Word 2007
  • Създаване на таблици в Writer
  • Създаване на таблици с Word 2000
  • Служебно писмо, оферта и анкетна карта с MS Word 2007
  • Служебно писмо, оферта, пълномощно и анкетна карта с Writer
  • Изработване на визитка и други етикети, търсене и замяна на текст с MS Word 2007
  • Изработване на визитка, търсене и замяна на текст с Writer
  • Изработване на визитка, търсене и замяна на текст с MS Word 2000
  • Таблици със сливане или разделяне на клетки, етикети в MS Word 2000
  • Конвертиране на текст в таблица и обратно. Използване на формули в таблица при Word 2000
  • Конвертиране текст-таблица и формули при MS Word 2007 и Writer

Част втора - съдържание

 • Използване на стилове, изображения, бележки под черта, Header And Footer
  • Задаване на Level на абзатците. Стилови формати Heading в MS Word 2000
  • Създаване и промяна на стилови формати, генериране на съдържание в MS Word 2000
  • Номериране на страници, горна и долна колонцифра в MS Word 2000
  • Добавяне на бележка под черта и изображение в текста при MS Word 2000
  • Добавяне на коментар, автоматичен текст, текстова кутия, хипервръзка и парола към файла при MS Word 2000
  • WordArt и AutoShapes в MS Word 2000
  • Стилови формати в MS Word 2007
  • Номериране на страници, генериране на съдържание в MS Word 2007
  • Бележка под черта, добавяне и редактиране на снимка в MS Word 2007
  • Добавяне на текстова кутия, връзки, Clip Art, Drop Cap, WordArt в MS Word 2007
  • Стилове, бележки под черта, бележки, горен и долен колонтитул в Writer
  • Добавяне на изображения в Writer, анимиран текст
 • Mail Merge
  • Mail Merge, писмо до много получатели в Word 2000
  • Mail Merge, пликове до много получатели в Word 2000
  • Mail Merge, писмо до много получатели в Word 2007
  • Mail Merge, пликове до много получатели в Word 2007
 • Съвместна работа - промени, защита
  • Review - промени от различни потребители в Word 2007
  • Сравняване на две версии на документ в Word 2007
  • Ограничения за промяна на част от документа в Word 2007
Примери по текстообработка

Примери по текстообработка


Цена за сваляне 5 лв

Още...

Примери по текстообработка - съдържание

Пакетът съдържа flash филми със звук и файлове за упражнения на следните теми:

 • Класически български текст
 • Счетоводна таблица
 • Анкета
 • Автоматичен текст
 • Договор
 • Автобиография
 • Копиране на форматиране
 • Заглавия
 • Номерирани заглавия
 • Писмо
 • Списък
 • Писмо до много получатели І
 • Писмо до много получатели ІI
 • Меню за сладкарница
 • Промяна на стилове
 • Математически формули
 • Връзка с екселска таблица
 • Печат на пликове
 • Реклама
 • Рекламно каре
 • Повторение на команда
 • Повторение със стилове
 • Учебна програма с текстова кутия
 • Заповед
 • Визитна картичка
 • Визитна картичка с лого
 • Визитна картичка с етикети
 • Макро
 • Макро и бутон за него
 • Рисуван бутон за макро
 • Скриване и показване на команди от менюто

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Word, и браузер, поддържащ Flash.